Voorlichting (AG 408)

Voorlichting (AG 408)

ISBN 9789041507365

€14,50

Het geven van voorlichting aan patiënten is een van de taken binnen het uitgebreide functiepakket van een doktersassistente. Het belang van een goede voorlichting mag duidelijk zijn. In deze uitgave wordt ingegaan op de aspecten die komen kijken bij het geven van goede voorlichting aan patiënten.

De onderwerpen waar voorlichting over gegeven wordt, zijn zeer divers. Zo wordt er door de assistente voorlichting gegeven over medicijngebruik, onderzoeken, ziekten, verzekeringen en zelfzorg. De assistente zal gebruikmaken van hulpmiddelen als (audio)visueel materiaal, folders en affiches. Ze houdt zich bezig met groepsvoorlichting en werkt zo nodig samen met andere hulpverleners. Belangrijk is dat de doktersassistente de continuïteit van de voorlichting nauwlettend in de gaten houdt.

Het belang van goede voorlichting is de meeste doktersassistentes duidelijk en zij vinden het meestal leuk om voorlichting te geven. De patiënten merken dit ook en waarderen het enthousiasme van de doktersassistente. Bovendien doet de persoonlijke aandacht hun goed. Al deze factoren zijn van groot belang voor effectieve patiëntenvoorlichting.

Het boek Voorlichting gaat in op de volgende leerdoelen:

  • Het beschrijven van aspecten van gezondheid en ziekte die bij het geven van voorlichting van belang zijn
  • Het beschrijven van het proces van voorlichting
  • De werkzaamheden voor het geven van voorlichting planmatig voorbereiden
  • Preventie in de gezondheidszorg toepassen
  • Het leveren van een bijdrage aan groepsvoorlichting binnen de huisartsenpraktijk
  • Het tonen van de beroepshouding tijdens het geven van voorlichting
  • Zorgdragen voor de aanwezigheid van voorlichtingsmateriaal binnen de organisatie
  • Het evalueren van de uitvoering van het geven van voorlichting