De Hulpverleningscyclus

De Hulpverleningscyclus

ISBN 9789041510778
  • 2019
  • dr. Pieternel Dijkstra
  • drs. Markus van Alphen

€34,50

Mensen ondersteunen bij psychosociale problemen is effectiever als je systematisch te werk gaat. Dit boek beschrijft een hulpverleningscyclus die bestaat uit vijf fasen: de aanmeldingsfase, de assessmentfase, de adviesfase, de uitvoeringsfase en de evaluatiefase.

Belangrijke ontwikkelingen hebben zich in de afgelopen decennia voorgedaan in het werkveld van de psychosociale hulpverlening. Deze zijn in dit boek ingebed in de professionele hulpverleningscyclus. Denk aan de toenemende nadruk op empowerment, participatie, veerkracht en zelfredzaamheid van mensen en de roep om evidence-based werken. Dit boek is bedoeld voor elke (aanstaande) hulpverlener die zich bezighoudt met het psychisch, sociaal, emotioneel en pedagogisch welzijn van mensen en wil weten hoe je op een verantwoorde wijze te werk kunt gaan.


Dr. Pieternel Dijkstra is sociaal psycholoog, auteur, docent en lector (www.pieterneldijkstra.nl). Drs. Markus van Alphen is psycholoog, auteur, docent, trainer en herstelgericht werker (www.markusvanalphen.nl). Beiden schreven verschillende boeken rondom sociale relaties, communicatieve vaardigheden en hulpverlening voor psychosociale problematiek. In dit boek bundelen ze hun krachten om te komen tot een standaardwerk voor iedereen die werkt of ambieert te werken als psychosociaal hulpverlener.