Pathologie 1

Pathologie 1

ISBN 9789041505415
  • 4e druk 2015

€44,25

Dit boek is geschreven voor eenieder die in de medische of een daaraan gerelateerde sector werkzaam is. Het boek gaat in op de oorzaken en gevolgen van ziekte. Dit wordt bekeken vanuit de pathologie; de wetenschap die zich bezighoudt met ziekte.

In pathologie deel 1 wordt aandacht besteed aan de oorzaken van ziekte en welke verschijnselen zich voordoen bij een ziekte. Per ziektebeeld worden oorzaak, symptomen, behandeling, anamese en beleid besproken. Omdat kennis van medische terminologie belangijk is worden per hoofdstuk nieuwe termen geïntroduceerd. Omdat een goed begrip van medische termen belangrijk is voor een goede communicatie tussen behandelaar, arts en assistent worden per hoofdstuk nieuwe termen geïntroduceerd en toegelicht. Deze termen worden aan het eind van het hoofdstuk nog eens kort benoemd. 

Samen met Pathologie 2 vormt dit boek een complete methode voor de pathologie.

Gerelateerde boeken