Omgaan met patiënt/cliënt (AG 301)

Omgaan met patiënt/cliënt (AG 301)

ISBN 9789041504845
  • 2e druk 2004
  • niet leverbaar
  • J.A.L. van Lakwijk - Najoan

€20,75

Het werken in de gezondheidszorg brengt met zich mee dat beroepsmatig handelen zich voor een groot deel afspeelt in het contact met andere mensen. In deze uitgave komen een aantal onderwerpen aan de orde die te maken hebben met gedrag en communicatie in de omgang met anderen in de beroepssituatie.

Omgaan met patiënt/cliënt en anderen binnen de beroepssituatie behandelt de volgende onderwerpen:

  • welke factoren beïnvloeden het eigen gedrag en dat van anderen?
  • rekening houden met factoren die samenhangen met verschillende levensfasen en achtgergronden in de omgang met patiënt/cliënt
  • op de juiste manier omgaan met de emoties van patiënt/cliënt
  • communicatie- en gesprekstechnieken
  • aspecten die meespelen bij het aangaan van een werk-/vertrouwensrelatie
  • omgaan met conflictsituaties