MBA Kostencalculatie

MBA Kostencalculatie

ISBN 9789041511263
  • 2020
  • MBA
  • Martin Koekkoek

€45,-

Dit boek is voor eenieder die meer wil weten over alles wat met kosten en kostprijsberekeningen te maken heeft. Daarnaast is dit boek onderdeel van de opleiding tot Moderne Bedrijfsadministratie. De toetstermen van de Associatie van Examinering worden gevolgd in deze uitgave.

In dit boek staat de kostencalculatie centraal. Dit boek bevat inclusief een inleidend hoofdstuk in totaal tien hoofdstukken. In de hoofdstukken 2 en 3 wordt een inleiding gegeven over het belang van kostprijscalculatie en over de verschillende kostensoorten. In hoofdstuk 4 worden de kosten van duurzame productiemiddelen behandeld.

Daarna komen verschillende kostenindelingen en -berekeningen aan de orde. In de hoofdstukken 5 en 6 staat de onderverdeling in vaste en variabele kosten centraal. Hoofstuk 7 gaat over een andere kostenindeling, namelijk de onderverdeling in directe en indirecte kosten.

In de laatste drie hoofdstukken wordt de basis verder uitgewerkt en toe­gepast. Hoofdstuk 8 behandelt de budgetten, die als basis dienen voor de verschillenanalyse, die in hoofdstuk 9 wordt besproken. Hoofdstuk 10 gaat over een aantal bedrijfseconomische keuzes die in de praktijk op basis van kostencalculaties moeten worden gemaakt.

De basis voor de inhoud van dit boek wordt gevormd door de eind- en toetstermen die de Associatie voor Examinering heeft opgesteld voor de module MBA Kostencalculatie niveau 5. Maar het uitsluitend langslopen van deze leerdoelen zou dit boek tot een uiterst saai geheel maken. Daarom zal de theorie zo veel mogelijk worden behandeld met behulp van prak­tische voorbeelden. Verder komen er diverse onderwerpen aan bod die niet direct tot de examenstof behoren, maar die wel een interessante aanvulling zijn op de theorie. Om verwarring te voor­komen over wat je wel en niet moet weten voor het examen, staan deze aan­vullingen in het boek aan­geduid als ‘Achtergrond’. Deze hoef je dus niet te leren voor het examen.

Deze uitgave is een mix van theorie en toepassing. Voor het examen moet je voldoende begrip en kennis, maar je moet ook in staat zijn om de theorie toe te passen aan de hand van rekensommen. Leren en oefenen gaan dan ook hand in hand. Kijk bij de voorbereiding op het examen vooral goed naar de leerdoelen (de eind- en toetstermen) die aan het begin van ieder hoofdstuk zijn aangegeven.