MBA Belastingwetgeving

MBA Belastingwetgeving

ISBN 9789041511225
  • 2020
  • mr B.S. Mol

€43,-

Belastingwetgeving niveau 5 voor het MBA is volledig afgestemd op het nieuwe examenprogramma MBA Belastingwetgeving van de Associatie. Het boek bevat de laatste wijzigingen uit het belastingplan 2020 en is daarmee volledig actueel.

MBA Belastingwetgeving heeft een heldere structuur met korte paragrafen en veel voorbeelden. Ieder hoofdstuk eindigt met een samenvatting en een overzicht van de belangrijkste begrippen en definities.

In de boek worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Het hoe en waarom van de belastingheffing
  • Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)
  • Wet op de loonbelasting (Wet LB 1964)
  • Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001)
  • Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968)

Bij dit tekstboek hoort een apart opgavenboek, waarmee u de opgedane kennis kunt testen. De uitwerkingen op deze opgaven vindt u eveneens in dit opgavenboek. 

Gerelateerde boeken