MBA Belastingwetgeving Opgaven- en antwoordenboek

MBA Belastingwetgeving Opgaven- en antwoordenboek

ISBN 9789041511232
  • 2020
  • mr B.S. Mol

€32,75

Dit boek hoort bij het tekstboek MBA Belastingwetgeving. Met de opgaven in dit boek kunt u de opgedane kennis toetsen. De uitwerkingen op deze opgaven vindt u achterin het boek.

In MBA Belastingwetgeving worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Het hoe en waarom van de belastingheffing
  • Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)
  • Wet op de loonbelasting (Wet LB 1964)
  • Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001)
  • Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968)

Gerelateerde boeken