MBA Bedrijfsadministratie

MBA Bedrijfsadministratie

ISBN 9789041511119
  • 2020
  • Antoine Blijlevens

€45,-

MBA Bedrijfsadministratie is geschreven voor eenieder die meer wil weten over het (financieel) bedrijfsadministratieve proces, of die een opleiding Moderne Bedrijfsadministratie volgt. Het boek is geschreven vanuit de toetstermen die de Associatie voor de Examinering gebruikt. De toetstermen die in een hoofdstuk aan de orde komen zijn daarom aan het begin van een hoofdstuk opgenomen. 

Het boek administratie is opgedeeld in 5 delen, waarin de volgende onderwerpen aanbod komen: 

  • Deel 1: Het administratieve proces 
  • Deel 2: Het inkoop- en verkoopproces 
  • Deel 3: Kosten  
  • Deel 4: Fabricageprocessen 
  • Deel 5: Overige onderwerpen 

In elk hoofdstuk wordt de theorie aan de hand van voorbeelden uitgewerkt. Dit maakt het boek ook geschikt voor zelfstudie. Om zaken te verduidelijken zijn vaak opmerkingen toegevoegd. Bij het uitwerken van voorbeelden is gebruik gemaakt van het algemene rekeningschema dat ook door de Associatie voor de Examinering wordt gebruikt. Als er sprake is van specifieke grootboekrekeningen dan worden deze apart bij het voorbeeld of in de opgave opgenomen. 

Naast het opleiden voor een examen is het ook van belang aandacht te schenken aan de veranderende rol van de administrateur. Steeds meer administratieve activiteiten worden geautomatiseerd. De administrateur zal daarom een meer controlerende functie krijgen en moet de administratieve overzichten kunnen “lezen” om vast te stellen of financiële feiten correct zijn verwerkt. Om de administrateur te trainen in deze nieuwe rol zijn in het opgavenboek meerdere vraagstukken opgenomen om administratieve fouten te herstellen. 

Om de theorie correct te kunnen toepassen is het maken van voldoende opgaven van essentieel belang. In bijbehorende het opgavenboek is daarom een veelvoud aan oefeningen opgenomen. Omdat bij een digitaal examen de vraagstukken over het algemeen kort zijn is dit ook het uitgangspunt geweest voor de opgaven in het opgavenboek. De verschillende processen die in ondernemingen plaats vinden hangen uiteraard met elkaar samen en dat geldt dan ook voor de administratieve verwerking van deze processen. In hoofdstuk 10 zijn daarom grotere opgaven opgenomen om de samenhang tussen processen in de administratie zichtbaar te maken.  

Gerelateerde boeken