Elementair Boekhouden

Elementair Boekhouden

ISBN 9789041510747
  • 2019
  • BKB
  • Miriam B.G. Reehuis

€32,50

In dit boek komen alle elementaire boekhoudkundige begrippen aan de orde. Na bestudering van dit boek is men is staat een eenvoudige boekhouden te kunnen verzorgen.

Naast de theorie van de gehele boekhoudcyclus wordt er ook aandacht besteed aan een aantal boekhoudkundige onderwerpen die nodig zijn om een eenvoudige boekhouding van een dienstverlenend bedrijf of een handelsonderneming te kunnen opzetten en onderhouden. Het boek sluit aan op het examen Basiskennis boekhouden van de Associatie

Aan het begin van ieder hoofdstuk wordt in een korte inleiding beschreven welke onderwerpen er behandeld worden. De theorie wordt verduidelijkt met diverse voorbeelden en ieder hoofdstuk wordt afgesloten met enkele kennis- en toepassingsopgaven.

Bij dit boek is een apart antwoordenboek beschikbaar. 

Gerelateerde boeken